WKI Isoliertechnik Sp. z o.o.

ul. Gryfi?ska 49, WE?TY?
74-100 GRYFINO
woj. zachodniopomorskie, Polska
SUPER STYROPIAN Z GRAFITEM - NEOPOR®

P?yty styropianowe WKI EPS 040 Fasada
 

Poprzez ?ciany zewn?trzne budynku zbudowanego wed?ug metod konwencjonalnych uchodzi w zale?no?ci od wielko?ci budynku i sposobu wykonania do 40% energii cieplnej. Ju? samo to jest wystarczaj?cym powodem, aby zastanowi? si? nad wykonaniem "otuliny ochronnej dla budynku". Otulina wykonana z p?yt styropianowych WKI EPS 040 Fasada produkowanych przez WKI jest ?atwa w monta?u i daje wiele mo?liwo?ci kszta?towania.

Zastosowanie Charakterystyka

WKI EPS 040 Fasada ?CIANA IZOLOWANA METOD? LEKKO-MOKR?
1. ?ciana istniej?ca
2. ??cznik mechaniczny
3. p?yta styropianowa
WKI EPS 040 Fasada
4. siatka
5. tynk
   

NASZA OFERTA


WKI EPS 040 Fasada
p?yty styropianowe
WKI EPS 038 Dach/Pod?oga
p?yty styropianowe
WKI dB λ 035 Fasada
styropian Neopor® z grafitem
WKI dB λ Plus 032 Fasada
styropian Neopor® z grafitem
WKI IZO-PERYMETR
p?yty perymetryczne


FIRMAOFERTAFORMULARZKONTAKTTECHNOLOGIEE-mail
 
tre?ci? naszego serwisu jest: xxxxx