WKI Isoliertechnik Sp. z o.o.

ul. Gryfi?ska 49, WE?TY?
74-100 GRYFINO
woj. zachodniopomorskie, Polska
SUPER STYROPIAN Z GRAFITEM - NEOPOR®

P?yty styropianowe WKI EPS 038 Dach/Pod?oga
 

Dzi?ki zwi?kszeniu g?sto?ci do 20 kg/m3 powstaje p?yta o wysokiej odporno?ci na nacisk przy niezmienionych w?a?ciwo?ciach izolacyjnych. P?yta ta jest szczególnie przydatna do izolowania elementów architektonicznych, nara?onych na du?y nacisk, na przyk?ad pod?óg na nierozbudowanych strychach lub w gara?ach podziemnych.


Zastosowanie Charakterystyka


Izolacja pod?ogi na gruncie
IZOLACJA POD?OGI
NA GRUNCIE
 1. grunt rodzimy,
 2. izolacja przeciwwilgociowa,
 3. p?yty styropianowe WKI EPS 038,
 4. izolacja przeciwwilgociowa,
 5. wylewka betonowa,
 6. pod?oga
   
pod?oga p?ywaj?ca
POD?OGA P?YWAJ?CA NA STROPIE ?ELBETOWYM
 1. strop ?elbetowy
 2. p?yta styropianowa WKI EPS 038
 3. izolacja przeciwilgociowa
 4. jastrych
 5. pod?oga


NASZA OFERTA


WKI EPS 040 Fasada
p?yty styropianowe
WKI EPS 038 Dach/Pod?oga
p?yty styropianowe
WKI dB λ 035 Fasada
styropian Neopor® z grafitem
WKI dB λ Plus 032 Fasada
styropian Neopor® z grafitem
WKI IZO-PERYMETR
p?yty perymetryczne


FIRMAOFERTAFORMULARZKONTAKTTECHNOLOGIEE-mail
 
tre?ci? naszego serwisu jest: xxxxx